+33 5 61 58 12 96
contact@mohr-avocat.com

Sociale heffing / plus value nieuws

Sociale heffing / plus value nieuws

Door Me Luca van Veen

Plus Value: Domicilie kiezen

Wij hebben de afgelopen weken vragen gekregen over het kiezen van domicilie in Frankrijk voor een procedure tegen de Plus Value heffing.

Het blijkt dat de administratieve rechtbank dossiers waar geen domicilie is gekozen afwijst op grond van artikel R431-8 van de Code de justice administrative. Dit verplicht een buitenlandse verzoeker domicilie te kiezen in het arrondissement van de rechtbank waar het verzoekschrift wordt ingediend.

Veel Nederlanders die hun tweede woning in Frankrijk hebben verkocht hebben een bezwaar ingediend bij de belastingdienst in Noisy Le Grand (direction des résidents à l’étranger). Na een afwijzing te hebben ontvangen van de belastingdienst heeft men beroep aangetekend bij de rechtbank in Montreuil.

Echter, zo’n beroep is niet ontvankelijk als er geen domicilie is gekozen in het département Seine-Saint-Denis.

Domicilie kiezen moet bij een persoon die résident is in het departement. Het mag daarbij gaan om een natuurlijk persoon of een rechtspersoon. U kunt de rechtbank op de hoogte stellen van de domicilie-keuze door een aangetekende en ondertekende brief naar de rechtbank te sturen. U moet in die brief duidelijk verwijzen naar uw dossiernummer.

Verzoekers die zich laten bijstaan door een advocaat in Frankrijk hoeven geen domicilie te kiezen. 

De rechtbank geeft normaal gesproken een termijn van 30 dagen om de vormfout te herstellen. Verzoekers kunnen binnen die periode alsnog domicilie kiezen in het departement of het verzoekschrift door een advocaat laten herindienen.

Na de termijn van 30 dagen wordt het beroep niet ontvankelijk verklaard.

Als het beroep niet ontvankelijk verklaard is gaat een eventueel hoger beroep alleen over de ontvankelijkheid, niet over de inhoudelijke beslissing van de belastingdienst.

Mocht u zelf, zonder hulp van een advocaat of adviesbureau, een beroep hebben ingediend en een brief van de rechtbank hebben gekregen over het kiezen van domicilie in Frankrijk, dan nodigen wij u uit om zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Ook voor andere vragen over de Plus Value procedure kunt u contact met ons opnemen.

Comments are closed.