+33 5 61 58 12 96
contact@mohr-avocat.com

Een uitstaande vordering: hoe te innen?

Een uitstaande vordering: hoe te innen?

  • août 28th, 2014
  • admin
  • Commentaires fermés sur Een uitstaande vordering: hoe te innen?

Regelmatig nemen Nederlandse bedrijven contact op met mijn kantoor met de vraag hoe zo snel mogelijk een vordering op een Frans bedrijf te innen.

Vaak wordt gevraagd of we geen gebruik kunnen maken van een incassobureau. In de meeste gevallen raad ik dit af. Incassobureaus kunnen brieven sturen en dreigen met rechtszaken, maar indien dit geen effect heeft, zal in tweede instantie toch een advocatenkantoor worden ingeschakeld om de vordering te innen. De crediteur heeft dan al veel tijd verloren.

De volgende procedure is in de meeste zaken effectief om de uitstaande vordering te innen:

I. Conservatoire beslag leggen (saisie conservatoire)

Een verzoekschrift om conservatoire beslag te mogen leggen op de bankrekening van de debiteur dient te worden ingediend bij ofwel de President van de Tribunal de Grande Instance of de President van de Tribunal de Commerce.

Het verzoek zal alleen worden toegekend indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

– de vordering moet ‘zeker’ zijn, dat wil zeggen dat deze niet serieus kan worden tegengesproken (bijv. contract of facturen die vordering aantonen)

– er moet een gevaar bestaan dat de vordering niet geïnd kan worden (ondanks aanmaning geen antwoord van schuldenaar).


II. Kort geding of bodemprocedure
(référé of procédure au fond)

Binnen maximaal 1 maand nadat beslag is gelegd dient de schuldeiser een rechtszaak aan te spannen om een executoriale titel te behalen.

Alleen indien er dus een akkoord wordt gesloten tussen de crediteur en de debiteur nadat beslag is gelegd is deze stap niet meer nodig.

Indien het om een geschil tussen twee bedrijven gaat, zal de Tribunal de Commerce bevoegd zijn. Afhankelijk van de bewijsstukken in het dossier zal gekozen kunnen worden voor een kort geding of zal een bodemprocedure moeten worden opgestart.

Naast advocatenkosten moet rekening worden gehouden met kosten van de deurwaarder die op verschillende momenten in bovengenoemd traject zal worden ingeschakeld.

Comments are closed.